Bezpieczne zakupy - polityka prywatności sklepu Leleus.com

 1. 1. Dane osobowe są chronione w firmie LEUS GROUP. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, to jest: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych jest firma LEUS GROUP Edyta Stadnicka z siedzibą 23-400 Biłgoraj, ul.Zamojska 94/3, zwana dalej LEUS GROUP.
  3. Dane osobowe podawane firmie LEUS GROUP podczas zakupów, reklamacji lub podczas korzystania ze stron WWW firmy LEUS GROUP przetwarzane są w różnych celach:
  a) w celu umożliwienia potencjalnym Klientom dostępu do sklepu internetowego (rejestracji w sklepie, utworzenia konta w sklepie) prowadzonych przez LEUS GROUP,
  b) w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży, w tym także – o ile Klient sobie tego zażyczył – przesłania mu zakupionego towaru lub usługi, 
  c) w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru),
  d) w celu przesyłania zainteresowanym subskrybentom elektronicznego newslettera informacyjnego o nowościach, ofercie handlowej i promocjach firmy LEUS GROUP, jeżeli zainteresowana osoba wyraziła wcześniej zgodę na otrzymywanie od nas newslettera,
  e) w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez osobę zainteresowaną zapytanie, przesłane firmie LEUS GROUP w formie korespondencji papierowej lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie www.leleus.com.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi dokonanie czynności służących osiągnięciu wymienionych wyżej celów. 
  5. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ma prawo żądania od administratora ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  6. W przypadku danych osobowych, co do których osoba wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, to jest danych służących do utworzenia konta w sklepie internetowym lub danych służących subskrypcji newslettera, osoba ta może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie.
  7. Firma LEUS GROUP zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO, z uwzględnieniem zasad dotyczących przetwarzania: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia czasowego przechowywania oraz integralności i poufności, dokładając szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:
  a) przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  b) pozyskiwane tylko dla określonych celów i przetwarzane dalej wyłącznie w sposób zgodny z tymi celami,
  c) dokładne, aktualne i adekwatne (nie nadmiarowe),
  d) przechowywane nie dłużej, niż to konieczne,
  e) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą,
  f) bezpiecznie przechowywane.
  8. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez firmę LEUS GROUP mają jedynie osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i upoważnione przez administratora na piśmie do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty przetwarzające na podstawie umów zawartych na piśmie.

 

Sklep internetowy Leleus.com jest bezpiecznym miejscem, gdzie łatwo i szybko dokonasz zakupu produktów z dostawą wprost do Twojego domu. Przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji oraz ochrony prywatności w internecie, dlatego w trosce o dobro naszych Klientów, stosujemy szereg rozwiązań, które czynią zakupy w naszym sklepie szczególnie zabezpieczonymi:

 • - zapewniamy poufność danych,
 • - wysyłamy ubezpieczone paczki,
 • - gwarantujemy bezpieczeństwo płatności,
 • - stosujemy szyfrowanie SSL.


Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten był z roku na rok coraz wyższy.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z naszej pomocy, której chętnie Ci udzielimy.

Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć się zakupami w sklepie Leleus.com

 
I. Kto jest administratorem danych Leleus.com?


Administratorem danych osobowych Leleus.com (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

LEUS GROUP
ul. Zamojska 94/3
23-400 Biłgoraj
NIP: 9181936281
REGON: 061669098
 

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?


Administrator wdrożył w sklepie Leleus.com politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:


A. Certyfikat Enterprise SSL, cieszący się uznaniem na całym świecie. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a serwerem Leleus.com jest szyfrowana 256-bitowym kluczem, dzięki czemu Twoje dane nie dostaną się w niepowołane ręce w czasie ich przesyłania.

B. Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie Ci pracownicy Leleus.com, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania, obligujące ich do ochrony danych poufnych.

C. System informatyczny sklepu Leleus.com spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 
III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?


A. Rejestracja

W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby odwiedzającej stronę internetową naszego sklepu. Dlatego w trakcie rejestracji prosimy o podanie wyłącznie danych niezbędnych do założenia konta w Leleus.com, dzięki którym nie będziesz musiał przy każdym kolejnym zamówieniu tracić czasu na ponowne wypełnianie całego formularza zamówienia.

Jako zarejestrowany Klient, po zalogowaniu masz również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Klient w każdej chwili może samodzielnie poprawić lub uzupełnić swoje dane.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 • - imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • - adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj) – niezbędne nam później do zaadresowania przesyłki;
 • - e-mail – niezbędny do logowania do Leleus.com i komunikacji związanej z korzystaniem z Leleus.com;
 • - numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).


Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Leleus.com i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 • - imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • - adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • - e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 • - numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).


W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • - imię i nazwisko odbiorcy lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 • - adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • - numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).


W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT, prosimy dodatkowo o podanie:

 • - imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 • - adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 • - numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.


Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Leleus.com i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, wskazane jako adres dostawy, przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:

 • - Poczta Polska S.A.
 • - K-Ex Sp. z o.o.
 • - DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
 • - In-post Sp. z o.o.


W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Leleus.com.

Leleus.com współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 • - Krajowy Integrator Płatności S.A., operator serwisu Transferuj.pl
 • - PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., operator serwisu Paypal.com


C. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera lub wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie:

 • - adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora,
 • - imienia, które będzie miało zastosowanie w zwrotach grzecznościowych i posłuży do dostosowania rodzaju przesyłanych informacji handlowych do płci Klienta.


Z subskrypcji newslettera możesz zrezygnować w dowolnym momencie, zarówno logując się na swoje konto w sklepie Leleus.com, jak również klikając w link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie zapisu do newslettera są przetwarzane przez Leleus.com


 
IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Leleus.com


A. Leleus.com (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Leleus.com automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Leleus.com. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na Leleus.com i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Leleus.com w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Klienta, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej oraz pomoc we wdrażaniu mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. Leleus.com (cookies)

Leleus.com wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Leleus.com rozpoznania Ciebie i dostosowania Leleus.com do Twoich indywidualnych potrzeb.

Leleus.com wykorzystuje cookies do:

 • - zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);
 • - zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane;
 • - zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Leleus.com (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
 • - tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Leleus.com.


W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Leleus.com, nie możemy zagwarantować poprawnego działania wszystkich funkcji sklepu.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Leleus.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym jak, to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Leleus.com źródeł ruchu na stronie i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze strony.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Klienta, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i pomoc we wdrażaniu mechanizmów poprawy jakości funkcjonowania sklepu oraz wygody korzystania z niego.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies pochodzących od Google Analytics, możesz zablokować ich umieszczenie, odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google Analytics, ale po zakończeniu odwiedzin w Leleus.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informacje, jak to zrobić, również znajdziesz w plikach pomocy przeglądarki.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Leleus.com oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Klienta, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, doskonalenia treści reklamowych sklepu Leleus.com oraz pomoc we wdrażaniu mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies pochodzących z Google Adwords, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google AdWords, ale po zakończeniu odwiedzin w Leleus.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. V. Polityka prywatności partnerów biznesowych Leleus.com


Leleus.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane w Leleus.com linki do innych stron internetowych. Leleus.com nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów, czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów we własnym zakresie i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych


W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Leleus.com dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, w celu i tylko podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności. VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa Leleus.com


Leleus.com zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Leleus.com lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie Leleus.com powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: http://leleus.com/pl/content/5-bezpieczne-zakupy

 
VIII. Kontakt


Leleus.com  kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 669 228 946  (pon.-pt. 9:00-17:00), bądź też mailowo: bok@leleus.com.

Pod tymi numerami telefonu oraz poprzez podany wyżej adres e-mail możesz się z nami skontaktować również w przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

LEUS GROUP
ul. Zamojska 94/3
23-400 Biłgoraj