POLITYKA PRYWATNOŚCI Sklepu LELEUS.com

Sklep Leleus.com
ul. Zamojska 94/3, 23-400 Biłgoraj
NIP: 9181936281, REGON: 061669098

Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z prowadzeniem działalności handlowej.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu LELEUS.com jest LEUS GROUP Edyta Stadnicka z siedzibą w Biłgoraju, ul. Zamojska 94/3, 23-400 Biłgoraj, woj lubelskie, NIP: 9181936281, REGON: 061669098, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Zamojska 94/3, 23-400 Biłgoraj, adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@leleus.com, zwana dalej "LEUS GROUP" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

Z kim możesz się kontaktować w kwestiach przetwarzania Twoich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez LEUS GROUP możesz skontaktować się ze sklepem LELEUS.com w następujący sposób:

 • telefonicznie pod numerem: +48 605 959 255
 • mailowo pod adresem e-mail: bok@leleus.com

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe są przetwarzane w ściśle określonym zakresie niezbędnych do:

 • Złożenia zamówienia w sklepie LELEUS.com,
 • Obsługi, płatności oraz wysyłki zamówienia złożonego w sklepie LELEUS.com,
 • Wysyłki newslettera, jeśli wyraziłeś na to zgodę,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Sklep LELEUS.com działalności gospodarczej w razie powstania konieczności wystąpienia na drogę sądową,
 • jako przedsiębiorca sklep Leleus.com prowadzi także księgi rachunkowe oraz podlega obowiązkom podatkowym – wystawia np. Faktury za wykonane usługi, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania

 • Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Z uwagi na umożliwienie wysyłki zamówionych towarów oraz zapłatę za zakupione przedmioty poprzez elektroniczne płatności internetowe Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • Firmie kurierskiej INPOST EXPRESS SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie: 30-624 Kraków, ul. Malborska 130, NIP: 6793108059, REGON: 360781085
 • Firmie kurierskiej INPOST PACZKOMATY SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie: 30-552 Kraków, ul. Wielicka 28,  NIP: 6793081395, REGON 120246484
 • Firmie kurierskiej POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie: 00-940 Warszawa, ul Rodziny Hiszpańskich 8, NIP 5250007313, REGON 010684960
 • Platformie wysyłkowej - Firmie E-PAKA SP.Z O.O. SP. KOMANDYTOWA z siedzibą z Łukowie: 21-400 Łuków, ul. Sochacz 16a, NIP: 5213667216, REGON 147128246
 • Operatorowi płatności elektronicznych - Firmie DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji w zakresie infrastruktury informatycznej czy też bieżącej działalności, jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • Dostawcom usług teleinformatycznym,
 • Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym)
 • innym Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu sklepu LELEUS.com na podstawie umowy o przetwarzanie.

Czy Twoje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej. 

Przez jaki czas przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania właściwych danych niemożliwym będzie złożenie oraz obsługa zamówienia złożonego w sklepie LELEUS.com Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz. 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych

Masz zapewnione prawo dostępu do swoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: bok@leleus.com lub listownie na adres LEUS GROUP, Zamojska 94/3, 23-400 Biłgoraj. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli odpowiednio Cię zidentyfikować. 

Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.